Christian Michelsens institutt

(CMI) stiftet i 1939. Norsk, uavhengig forskningsinstitutt for sosial vitenskap, arbeid med utvikling og menneskerettigheter i utviklingsland. Spesialisert forskningsbibliotek på utviklingsstudier, nasjonalt dokumentasjonssenter, utgir diverse publikasjoner.

Webadresse: www.cmi.no

Print Friendly, PDF & Email