charter

(charta) et juridisk bindende dokument. Brukes i politisk sammenheng blant annet om et dokument som ligger til grunn for opprettelsen av en organisasjon, for eksempel FN-charteret.

Se traktat

Print Friendly, PDF & Email