CERN

(fr. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) etablert i 1952. Europeisk organisasjon for forskning i elementærpartikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. CERNs hovedkontor ligger i Genève, Sveits. Organisasjonen er i de senere år mest kjent for å rekonstruere partikkelkollisjonen slik man mener den var ved universets opprinnelse, populært kalt «Big bang».

Medlemmer (22): Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Israel, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Se europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, Den

Print Friendly, PDF & Email