Brigade Nord

Dagens brigade har evne til å planlegge, lede og gjennomføre koordinerte og målrettede operasjoner sammen med styrker fra andre forsvarsgrener og allierte styrker. Brigade Nord er Hærens viktigste verktøy til å forebygge og håndtere sikkerhetspolitiske kriser i Norge, og til å bidra til kollektivt forsvar av Norge og NATO. Brigade Nord er en mobil brigadekommando som kan lede både norske og utenlandske styrker i Norge eller i utlandet. Brigade Nord består av: 2. bataljon, Artilleribataljonen, Etterretningsbataljonen, Ingeniørbataljonen, Militærpolitikompaniet, Panserbataljonen, Sambandsbataljonen, Sanitetsbataljonen, Stridstrenbataljonen (CSS) og Telemark bataljon.

Se 2. bataljon; brigade; forsvaret

Print Friendly, PDF & Email