assimilere

gjøre lik eller oppta og omdanne til deler av seg selv, eksempelvis innlemmelse av en ny befolkningsgruppe i en eksisterende befolkning. Innenfor samfunnsvitenskapen dreier dette seg om at politikken som føres skal gjøre en språklig, kulturell eller innvandret gruppe mer lik majoritetsbefolkningen.

Print Friendly, PDF & Email