Artikkel 5

den mest kjente av i alt fjorten artikler i Den nordatlantiske traktat (el. Atlanterhavspakten) som danner grunnlaget for NATO. Ofte betegnet som «kjernen i NATO». Artikkel 5 fastslår gjensidig bistand ved et angrep på en av partene i traktaten, dvs. prinsippet om «en for alle, alle for en». Artikkelen lyder «… Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle…». Artikkel 5 viser til artikkel 51 i FN-pakten om retten til individuelt og kollektivt selvforsvar. Gjort gjeldende bare en gang i forbindelse med terrorangrepet mot USA den 11. september 2001.

Se alliert; kollektivt forsvar; NATO; appendiks IX – Atlanterhavspakten

Print Friendly, PDF & Email