apartheid

(afrikaans for atskillelse) er i utgangspunktet en politisk ideologi og et system for rasebasert segregering eller adskillelse, herav navnet, praktisert i Sør-Afrika mellom 1948 og 1994. I praksis ble systemet brukt til å bevare det hvite mindretallets økonomiske, politiske og kulturelle herredømme. I dag brukes begrepet ofte om segregerte samfunn, basert på rase, etnisitet eller religion, som regel i sammenhenger hvor denne segregeringen er en del av en offentlig politikk.

Se rasisme

Print Friendly, PDF & Email