antisemittisme

er en betegnelse for fiendtlige holdninger eller handlinger rettet mot jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe. Begrepet brukes om alt fra kulturelle forestillinger, til direkte trakassering, segregering og voldelig forfølgelse. En person som hevder slike holdninger er kalt en antisemitt. Antisemittisme er en form for rasisme.

Se andre verdenskrig, Den; Holocaust; nazisme; rasisme

Print Friendly, PDF & Email