anarkisme

sosial og politisk teori og bevegelse som hevder individets rett til uinnskrenket selvbestemmelse og som mener at staten er uønsket, unødvendig eller skadelig. Går inn for å fjerne, eller i stor grad minske, alle former for maktstrukturer. Bekjemper enhver form for herredømme fra personer og institusjoner.

Se anarki; hierarki

Print Friendly, PDF & Email