alminnelig/simpelt flertall

avgjørelser fattes av flertallet, uansett hvor lite dette er. I motsetning til avgjørelser som krever kvalifisert flertall eller konsensus.

Se absolutt flertall; konsensus; kvalifisert flertall

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error