absolutt flertall

en variant av kvalifisert flertall der en forutsetter at et flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer ved en avstemning. Krav om absolutt flertall brukes i flere land i forbindelse med oppnevning av regjering eller mistillit. I Sverige og Portugal må et absolutt flertall stemme mot et forslag til ny regjering for å stoppe det, mens Tyskland, Polen, Spania og Ungarn er land der regjeringen må ha absolutt flertall for å tiltre.

Se alminnelig flertall; konsensus; kvalifisert flertall

Print Friendly, PDF & Email