ABM

(eng. Anti-Ballistic Missile) rakettsystem til forsvar mot ballistiske rakettvåpen. Rakettsystemet inneholder ikke eksplosiver ettersom kollisjonen er nok for å ødelegge målet.

Se ABM-avtalen; ballistisk missil; rakettforsvarssystemer