ABC-våpen

(eng. Atomic, Biological and Chemical weapons) fellesbetegnelse for tre kategorier masseødeleggelsesvåpen; atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen. Det er vedtatt flere avtaler og konvensjoner som regulerer framstilling, lagring, salg og bruk av slike.

Se CBRN; CTBT; masseødeleggelsesvåpen; SALT I; SALT II; SORT

Print Friendly, PDF & Email