ABC-krigføring

(eng. Atomic, Biological and Chemical Warfare) fellesbetegnelse for krigføring med kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Norge har egne rutiner for varsling, evakuering og beskyttelse av sivilbefolkningen under slike angrep.

Se ABC-skole; ABC-våpen; CBRN; Kjemiske våpen; Kjemisk krigføring

Print Friendly, PDF & Email