jernteppe

fra tidlig 1800-tall brukt allment og militært om en ugjennomtrengelig barrière. Fra 1920-tallet iblant brukt på engelsk om Sovjetunionens interessesfære, noe som ble intensivert i tysk propaganda under andre verdenskrig, blant annet av Joseph Goebbels. Etter hvert kom ordet til å betegne den tidligere sterkt befestede grensen mellom kommuniststatene i Øst-Europa og landene i Vest-Europa. Begrepet ble lansert av Sir Winston Churchill i en tale til studentene ved et college i Fulton, Missouri USA, i mars 1946 («Fra Stettin ved Østersjøen til Trieste ved Adriaterhavet har et ‘jernteppe’ senket seg over kontinentet»).

Se kalde krigen, Den

Print Friendly, PDF & Email