22. juli 2011

to sekvensielle terrorangrep ble gjennomført i Norge fredag den 22. juli 2011 av Anders Behring Breivik (nå Fjotolf Hansen) mot regjeringskvartalet i Oslo og sommerleiren til Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) på Utøya i Buskerud. Til sammen mistet 77 mennesker livet i angrepene. Den 24. august 2012 ble Breivik i Oslo tingrett dømt til 21 års forvaring for terrorangrepet.

Se 22. juli-kommisjonen; Arbeidernes ungdomsfylking; terrorisme

Print Friendly, PDF & Email