2. bataljon

er en av avdelingene i Brigade Nord. Har base på Skjold leir i indre Troms. Avdelingen er en lett infanteriavdeling oppsatt på lette kjøretøy som snøscooter, sekshjuling, beltevogn, pansret personellkjøretøy og feltvogner. Bataljonen er en ren kampavdeling, og representerer den spisse enden i Hæren. Tjenesten siktes inn mot kampsituasjoner og håndtering av oppdrag i fredsstøtteoperasjoner. Soldatene og troppene utdannes og trenes for oppdrag som for eksempel strid i bebygde områder (SIBO), angreps- og forsvarsstrid til fots og med kampvogner.

Se bataljon; brigade; Brigade Nord; Forsvaret; Hæren

Print Friendly, PDF & Email