Kontrollspørsmål og drøftningsoppgaver

Vi har satt sammen undervisningsopplegg bestående av kontrollspørsmål og diskusjonsoppgaver knyttet til noen av våre temahefter. Vi har også laget en liste med forslag til filmer og dokumentarer for hvert tema.

Undervisningsopplegg internasjonale organisasjoner

Undervisningsopplegg afrika

Undervisningsopplegg den første verdenskrig

Undervisningsopplegg den andre verdenskrig
Print Friendly, PDF & Email