Julehilsen fra Generalsekretæren 2019

Atter en gang nærmer vi oss slutten på et begivenhetsrikt år. Brexit-dramaet har trukket ut i tid, og frontene er fortsatt steile. NATO fylte 70 år, og Nord-Makedonia undertegnet sin tiltredelsesprotokoll. Det blir dermed det 30. medlemslandet i alliansen. I USA har den mulige riksrettsaken mot president Trump preget mye av året, samtidig som forholdet mellom stormaktene USA og Kina har kjølnet ytterligere. I Syria trakk de amerikanske styrkene seg ut, mens de russiske rykket enda sterkere inn. Assad-familien ser fortsatt ut til å beholde makten i landet, åtte år etter at opprørene startet. Norge startet valgkampen for å bli tatt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022, og neste år får vi se om vi lykkes.

Generalsekretær Monica Kämpe. Foto: Privat

Her i Folk og Forsvar har aktiviteten vært høy. Rundt om i landet har det vært arrangert 24 dagsseminarer, der videregående skoler og lokale ledd av våre medlemsorganisasjoner blir invitert. Dagsseminarene er også åpne for allment interesserte. I vårsemesteret omfattet standardprogrammet «Er Norge et sikkert samfunn?», «Konflikter: Årsaker og utvikling», «Konfliktløsning og Stormaktsspill», «Vårens konfliktområde: Jemen», «Menneskerettigheter under press» og «Falske nyheter og kampen om sannheten». I høstsemesteret gjorde vi en liten omlegging, og belyste temaene «Norge: Statsmakt, Forsvar og beredskap», «Konflikter før og nå», «Europas sikkerhetsutfordringer», «Konfliktløsning: Utfordringer og aktører», «Høstens konflikt: Mali – hvorfor bidrar Norge?» og «Folkemord i vår tid».

Vi besøker også en rekke skoler med spesialtilpassede opplegg. I år har 157 videregående skoler, folkehøyskoler og ungdomsskoler hatt foredrag og fagdager med Folk og Forsvars foredragsholdere. Foredragsholderne våre har også besøkt 18 lag og foreninger, samt fem av Forsvarets skoler og avdelinger i året som har gått. I tillegg til foredrag tilbyr vi et rollespill om fred og konflikt, som også er et populært arrangement. I år har vi holdt 49 slike rollespill. De fleste gruppene er klasser fra videregående skoler, men vi har også holdt det for organisasjoner og politiske ungdomspartier. Totalt har vi truffet rundt 12 850 deltakere på våre arrangementer i år.

I mai sendte vi avgårde en norsk delegasjon til årets nordiske konferanse, som denne gangen var i Stockholm. Hovedtemaet i år var totalforsvaret, og hvordan opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i krise og krig. Folkeforankring, håndtering av falske nyheter, helseberedskap og forsyningsberedskap var blant temaene som ble belyst. 

Som vanlig har det også vært arrangert ulike studieturer i året som har gått.  I mai måned arrangerte vi en studietur til Budapest, Bratislava og Wien. Gruppen fikk svært gode orienteringer på ambassadene, og i Den norske OSSE-delegasjonen. Det ble også tid til deltagelse på et universitetsseminar i Budapest, møte med tenketanker og besøk i OSSE og FN i Wien. I september gikk den årlige studieturen til Svalbard av stabelen. Etter en rekke interessante møter i Longyearbyen, gikk turen ned mot fastlandet om bord KV Svalbard, der vi i tillegg til å arrangere egne miniseminarer fikk et godt innblikk i Kystvaktens viktige arbeidsoppgaver. I oktober gikk turen til USA. Gruppen startet i Washington DC med program på ambassaden, Pentagon og hos norsk forsvarsindustri, før ferden gikk videre til Norfolk med besøk og orienteringer på NATO ACT og den store amerikanske flåtebasen. Til slutt endte turen i New York, med program i Den norske FN-delegasjonen og besøk i FNs hovedkvarter. Deltagerne på studieturene settes sammen etter søknad, og vi legger vekt på å få bred representasjon fra ulike miljøer og med ulik kompetanse. Det gir god dynamikk og gode diskusjoner i gruppene våre. Studieturene annonseres via nyhetsbrevene og på Facebook, og det går også ut invitasjoner til medlemsorganisasjoner, samt andre aktuelle instanser.

I november besøkte en delegasjon fra styret vårt Folk og Sikkerhed, vår søsterorganisasjon i Danmark, for å knytte kontakt og se på mulighetene for tettere samarbeid. Folk og Forsvars styre og stab hadde også et vellykket besøk på Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i oktober, der vi fikk gode oppdateringer og nyttig informasjon.

Vi setter stor pris på all den velvilje og hjelpsomhet vi møter når vi er rundt på studieturer og besøk. Vi er også veldig glade for at så mange av dere har deltatt på våre arrangementer gjennom året, og håper å se enda flere av dere i 2020!

Arbeidet med å fylle de nye websidene våre med gode artikler har vært i fokus i året som har gått. Vi bygger også stadig ut den seksjonen som heter «Ressurser til skoleverket». Om du har lyst på en oppdatering på ulike konflikter, finner du mye nyttig på sidene våre. Vi har også nylig gitt ut et temahefte om Krise, krig og konflikt – årsaker, utvikling og utfordringer, som kan bestilles gratis eller lastes ned i pdf. Foretrekker du å delta på et seminar, finner du en oversikt over planlagte dagsseminarer neste år i dette nyhetsbrevet. Og – om du har lyst på besøk og foredrag for din skole, organisasjon eller annen gruppe, er det bare å ta kontakt på post@folkogforsvar.no.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en riktig god og fredelig jul! Måtte feiringen bli akkurat slik hver enkelt av dere ønsker seg!

 På vegne av alle oss i Folk og Forsvar,

Monica K. Mattsson Kämpe

Generalsekretær

Print Friendly, PDF & Email