Jemen – Endret konfliktsituasjon, men lite håp om snarlig fred

Det er nå fire år siden den Saudi-ledede militærkoalisjonen begynte å bombe mål i Jemen for å støtte den internasjonalt anerkjente Hadi-regjeringens kamp mot opprørerne kalt Houthi-bevegelsen. De humanitære konsekvensene av krigføringen har vært enorme, og FN har kalt konflikten vår tids verste humanitære katastrofe. I dag ser det ut som den militærkoalisjonen er i full oppløsning, og konsekvensene kan bli store.

Av Victoria Ramm Henriksen

Mange øynet håp om fred i Jemen da partene begynte å prate sammen i Sverige i desember 2018. Forhandlingene ledet frem til en våpenhvile og FN observatører var raskt på plass. På tross av at våpenhvilen ble brutt gjentatte ganger, ble partene enige om en gradvis demilitarisering av havnebyen Hodeida og at internasjonale organisasjoner kunne komme til med nødhjelp. Likevel ser det nå ut som freden er enda et godt stykke unna.

Mens houthiene i løpet av de fire siste årene har klart å beholde og forsvare områdene nord i landet, inkludert hovedstaden Sanaa, har koalisjonen og Hadi-regjeringen holdt området i sør med havnebyen Aden som hovedbase. I dag ser vi imidlertid flere store endringer som påvirker den til nå fastlåste situasjonen. Dette kan lede til et helt annet konfliktbilde enn det vi har sett til nå, men det er dessverre lite som tyder på at de menneskelige lidelsene vil reduseres.

Den første endringen finner man i støtten til President Hadi og koalisjonen innad i Jemen. I begynnelsen av august tok en fraksjon i koalisjonen som ønsker løsrivesele for Sør-Jemen over kontrollen i Aden og drev Jemens regjeringsstyrker vekk. Separatistenes mål er at Sør-Jemen skal bli et uavhengig land, slik det var fra 1967 til 1990. FNs spesialutsending frykter nå at landet rakner dersom det ikke blir fremforhandlet en fredsavtale i nær fremtid. Denne interne splittelsen synes å vise at Hadis støttespillere i Jemen ikke lenger har tiltro til at presidenten vil kunne klare å avslutte konflikten og skape fred.

Saudi-Arabia anklager separatistene for å splitte alliansen mot houthiene. Det ser nemlig også ut til at den militære koalisjonen smuldrer opp. Landene som tidligere stod sammen i Jemen har nå blitt offer for interne stridigheter og fredsforhandlere rapporterer at de frykter at Jemen kan bli slagmark for en regional militær maktkamp mellom de tidligere allierte. Jemen har lenge vært offer for regional rivalisering mellom stormaktene, ettersom konflikten kan sies å ha vært nøret opp av Saudi-Arabia og Iran som har stått på hver sin side i borgerkrigen. Nå ser det imidlertid ut til at omfanget av rivalisering kan øke siden Saudi-Arabia og landets allierte ikke klarer å holde sammen.

 

En soldat fra Saudi Arabia snakker med en soldat fra De forente arabiske emirater i 2016.Foto: Wikimedia Commons/ Saudi88hawk

Tidligere i år trakk nemlig De forente arabiske emirater seg ut av den Saudi-ledede militærkoalisjonen, og hevdet også å være helt ute av Jemen. Emiratene anklager Jemens regjering for bånd til Det muslimske brorskap. Separatistene er trent av Emiratene, som har vært tungt til stede med styrker på bakken i Sør-Jemen, men Emiratene nekter offentlig for å støtte dem. FNs fredsforhandlere spår at koalisjonen trolig vil være helt oppløst innen året er over, og frykter at Jemen vil bli et oppdelt land styrt av lokale krigsherrer. Flere frykter at krigen ikke vil ta slutt, men heller bli oppstykket og komplisert med flere nasjonale grupperinger og skiftende allianser. At koalisjonen nå ser ut til å smuldre opp, betyr derfor ikke nødvendigvis noe bedring i situasjonen for Jemens lokalbefolkning. FN jobber derfor nå for å få i gang samtaler mellom houthiene i nord og partene i sør. Parallelt med disse forhandlingene skal også Saudi-Arabia og houthiene møtes for direkte samtaler.

Les mer om bakgrunnen for og den tidligere utviklingen i konflikten her!

Publisert 27.08.2019
Print Friendly, PDF & Email