Informasjon om korona-viruset

Folk og Forsvar oppfordrer alle til å følge rådene som kommer fra helsemyndighetene. Våre aktiviteter er avlyst frem til over påske, og vårt kontor er stengt, men vi kan nås på e-post.

Det pågående utbruddet av en ny type koronavirus har satt verdens helsemyndigheter i høyberedskap. Verdens stater har individuelt og kollektivt iverksatt tiltak i forsøk på å forhindre spredning, og frykten for den nye sykdommen har ført til reiseforbud, karantener og børsfall. Regjeringen har innført de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid og Folk og Forsvar oppfordrer alle til å overholde disse.

Som i en hver sårbar tid vil det alltid være noen som er ute etter å spre uriktige påstander og meninger. Dette kan føre til økt frykt og mistillit til myndighetene, som igjen kan føre til økt polarisering og destabilisering av samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å forholde seg til pålitelige, offentlige kilder når de søker informasjon.

Oppdatert informasjon om virus-situasjonen finner du på nettsiden https://helsenorge.no/koronavirus

Det er uvisst hvor stort omfang denne krisen vil få. Forsvaret bidrar allerede med en rekke kapasiteter for å bistå sivile myndigheter. For eksempel støtter Forsvarets sanitet Drammen sykehus med teltmateriell som skal brukes til mottak av smittede og prioritering av videre behandling. Videre kan Heimevernet og Sivilforsvaret settes inn ved behov. Totalforsvarskonseptet innebærer at alle vil kunne måtte bidra med frivillig innsats eller ressurser. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom om du eller din organisasjon har kompetanse eller ressurser det kan bli behov for.

Publisert: 13. mars 2020
Print Friendly, PDF & Email