Informasjon om koronaviruset

Folk og Forsvar oppfordrer alle å følge FHIs råd om forebygging av smitte.

Folk og Forsvar oppfordrer alle til å følge rådene som kommer fra helsemyndighetene. Vi gjennomfører våre aktiviteter denne høsten, men med noen smittevernrestriksjoner (se under). Våre seminarer er åpne for påmelding, og du kan også bestille foredrag direkte til din skole, forening eller organisasjon. Våre tilbud er kostnadsfrie. Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon om du skulle ha noen spørsmål.

Vi minner også på at Folk og Forsvar har en rekke undervisningsopplegg laget for VGS-elever. De kan brukes til ordinær undervisning, men fungerer minst like godt til digital undervisning.

Vi er opptatt av at deltagere på Folk og Forsvars seminarer og foredrag skal føle seg trygge. Vi har derfor begrensinger på antall deltagere, og en omfattende fokus på smittevern.

Det pågående utbruddet av en ny type koronavirus har satt verdens helsemyndigheter i høyberedskap. Verdens stater har individuelt og kollektivt iverksatt tiltak i forsøk på å forhindre spredning, og frykten for den nye sykdommen har ført til reiseforbud, karantener og børsfall. Regjeringen har innført de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid og Folk og Forsvar oppfordrer alle til å overholde disse.

Som i en hver sårbar tid vil det alltid være noen som er ute etter å spre uriktige påstander og meninger. Dette kan føre til økt frykt og mistillit til myndighetene, som igjen kan føre til økt polarisering og destabilisering av samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å forholde seg til pålitelige, offentlige kilder når de søker informasjon.

Oppdatert informasjon om virus-situasjonen finner du på nettsiden https://helsenorge.no/koronavirus

Faglige dypdykk

Ønsker du faglige dypdykk om hvordan koronaviruset påvirker den sikkerhetspolitiske situasjonen? Følg lenkene under.

Den usynlige fienden – kampen mot epidemier: På hvilken måte har tidligere epidemier påvirket samfunn og verdenshistorien?

Ekstremister og koronapandemien: den utstrakte sosiale isolasjonen under korona-pandemien kan gi rekrutteringsmuligheter for ekstreme miljø.

Forsvarets sanitet sin rolle i pandemien: Dersom det verst tenkelige skulle skje, og kapasiteten på norske sykehus blir sprengt som følge av dagens koronakrise, er Forsvarets sanitet beredt på å bistå den sivile beredskapen.

Korona-konspirasjoner: I søken på å forstå koronapandemien har en rekke konspirasjoner oppstått.

Frigjøringsjubileum i koronaens tid: En ny, usynlig fiende rammet oss i starten på 2020, og la en demper på 8. mai feiringen.

NATOs innsats mot covid-19: I kampen mot Covid-19 har NATO vist seg å være en viktig samarbeidspartner for sivile myndigheter verden rundt.

Hvordan kan det nye koronaviruset stanses? Er egentlig verdenssamfunnet forberedt på epidemier av denne typen, og hvilke planer har norske myndigheter for å forebygge og håndtere situasjonen i Norge?

Når pandemier treffer krigssoner: Hva skjer når pandemien treffer ustabile stater og krigssoner?

Publisert: 13. mars 2020
Oppdatert: 01. februar 2021

Print Friendly, PDF & Email