Hæren sendes til Sverige

I 2018 ble storøvelsen Trident Juncture avholdt i Norge og NATO øvde i flere måneder på alliert samarbeid. I mars 2019 sender Norge hele Hæren på øvelse i Sverige, noe som aldri har skjedd før – så hvorfor skjer det akkurat nå?

Av Victoria Ramm Henriksen

I mars sender Norge landets eneste hærbrigade til Norrbotten i Sverige, her skal norske soldater delta på øvelse Exercise Northern Wind. Formålet med øvelsen er å trene på såkalte høyintensitetsoperasjoner, brigader fra flere land skal øve på å forflytte seg rask og funger sammen. De norske styrkene skal trene sammen med US Marine Corps, Britiske Royal Marines og finske soldater. Flere av de repetisjonsinnkalte på Trident Juncture fikk også tilbud om å delta på Northern Wind, da øvelsen har et stort logistikkelement ved at den norske hæren skal forflytte seg helt fra Indre Troms, over grensen til Sverige, til øvelsesområdet tett på grensen til Finland ved Haparanda.

Bilde fra NATO-øvelsen Trident Juncture Foto: Forsvaret/Privat

Men Northern Wind er ikke en NATO øvelse

Målet med øvelsen er å utvikle samarbeidet mellom Sveige, Finland, Norge, USA og Storbritannia. Sverige og Finland er ikke NATO -medlemmer, men deltok likevel på NATO øvelsen Trident Juncture.  At Sverige og Finland deltar på NATO-øvelser er ikke noe nytt fenomen, men at NATO land som Norge deltar på øvelser i Sverige er nytt. I tillegg til at det nordiske forsvarssamarbeidet styrkes kan det sees på som en del av den generelle styrkingen av det europeiske forsvarssamarbeidet vi har sett den siste tiden. Den 18. november 2018 talte den franske presidenten Emmanuel Macron om å lage en europeisk hær. Han fikk støtte fra den tyske forbundskansleren Angela Merkel, som sa at Europa står ved et veiskille, og at et felles forsvar er den riktige veien og gå. Selv om denne felleseuropeiske hæren foreløpig kun er en ide, viser det at viljen til å styrke europeisk forsvarssamarbeidet er til stede. Et annet tegn på at europeiske stater knytter seg tettere sammen er etableringen av Joint Expeditionary Force i 2018. Joint Expeditionary Force ble først foreslått i 2012, og er et militært samarbeid mellom ni nordeuropeiske stater; Norge, Nederland, Storbritannia, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Et selvsikkert Russland og et vagt USA under President Trumps ledelse, har bidratt til denne usikkerheten og gjør at europeiske stater ser på alternative samarbeidsformer i tillegg til NATO.

Likevel må det understrekes at de europeiske medlemsstatene er best tjent ved å forbli i NATO, da et europeisk samarbeid ikke vil kunne ha de samme kapasitetene som man har med mektige USA i ryggen. Foreløpig har verken Joint Expeditionary Force, det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco eller i flysamarbeidet Artic Challenge noen avtale om å komme hverandre til unnsetning i krise og krig. Dette må derfor ses på som et tilskudd til det transatlantiske samarbeidet. Å holde Nord-Europa trygt og åpent for transatlantisk støtte er en fellesinteresse alle de nordiske statene deler uavhengig om de er medlemmer av NATO eller ikke. For Sveriges del er nok slike øvelser spesielt viktig, nettopp fordi de ikke er medlemmer av NATO. Sverige har lenge drevet nedbygging av forsvaret og ser nå med skrekk på russiske storøvelser i sitt umiddelbare nabolag.

 

Publisert: 20.11.2018