Den 18. mars starter storøvelsen Northern Wind i Sverige

I november skrev Folk og Forsvar om storøvelsen Northern Wind som finner sted i Sverige denne måneden. Hele Brigade Nord er nå på vei til Nord-Sverige for å delta på øvelsen som starter den 18. mars. Det er flere grunner til at øvelsen er spesiell.

Av Victoria Ramm Henriksen

Brigade nord tar også med seg soldater fra US Marines og britiske Royal Marines til Sverige. I tillegg til utstyr, er det til sammen ca. 5 500 norske, amerikanske og britiske soldater som skal fraktes over grensen. For å få logistikken i orden har Den norske hæren derfor sett seg nødt til å ta i bruk personell fra hær-reserven. Selve troppeforflytningen startet første uken i mars og er i seg selv en omfattende operasjon. De britiske soldatene fra Royal Marines har siden januar drevet vintertrening i Indre Troms, og på selveste valentinsdagen fikk de besøk av britiske prins Harry. Det kongelige besøket var arrangert for å markere at britiske styrker har trent på vinterstid i Målselv i 50 år. Øvelse Clockwork ble første gang arrangert i 1969, og er svært viktig for både Storbritannia og Norge.

Foto: Marius Brustad/Forsvaret. HKH prins Harry besøkte Bardufoss flystasjon og det britiske helikopterdetasjementet Clockwork for å feire og markere det 50 år lange samarbeidet. Britene overrekker også i den anledning en Sea King på pidestall til Luftforsvaret.

Totalt vil øvelsen ha rundt 10 000 deltagere og forgå i området rundt Norrbotten i Nord-Sverige. For Brigade Nord er øvelsen en fin mulighet til å få trent sammen med allierte styrker. Finske og svenske styrker skal også delta på øvelsen, som altså ikke er en NATO-øvelse, som videre er med på å styrke samarbeidet med våre naboland. En av grunnene til at øvelsen er spesiell er at dette er første gang Sverige har hatt besøk av så mange utenlandske soldater i forbindelse med en øvelse, og det er også første gang hele den norske Brigade Nord sendes til utlandet for å delta på en øvelse. Tidligere har både svenske og finske styrker deltatt på storøvelser i Norge, som for eksempel under vinterøvelsen «Cold Response» og fjorårets NATO-øvelse «Trident Juncture», mens norske styrker aldri før har deltatt på tilsvarende øvelser, med så stor andel utenlandske deltagere, i Sverige.

Foto: Anette Ask/Forsvaret. Bildet viser svenske soldater i Norge under øvelse Cold Response 2016.

Selve feltdelen av øvelsen vil forgå i perioden 18.-27. mars og en annen grunn til at øvelsen er spesiell er at denne feltdelen ikke er «skriptet», den er altså ikke planlagt på forhånd. Dette vil gjøre øvelsen mer realistisk for de deltagende soldatene. Scenarioet er forholdsvis enkelt: Den norske brigaden skal angripe svenskene fra nord-øst og skal stoppes av en brigade bestående av svenske og finske soldater, før de ankommer et område på høyde med Luleå-Boden. Hvordan det skal skje er imidlertid ikke planlagt. Strategiske og taktiske valg er på forhånd ukjent for de stridende partene. Dette er gjort fordi man ønsker en større realisme og dynamikk. 6 000 av deltagerne skal også utrustes med simulator-vester som registrer geografiske forflytninger, samt skudd og treff. De deltagende soldatene får derfor også trent sine enkeltmannsferdigheter på en troverdig måte, da vesten gir beskjed til brukeren om han eller hun er truffet eller skadet. Simulator-systemet har vært brukt rutinemessige i mange år, men aldri før har det vært brukt i en øvelse av denne størrelsen. Den 18. mars braker det løs og da skal de norske hærsoldatene være klar for strid i de svenske skogene i hele 10 dager.

I tillegg til å øve landstyrkene skal også svenskene ha en flyvåpen-øvelse. Det svenske luftforsvaret skal da understøtte også den norske brigaden og dette er en viktig samtrening. Ingen norske kampfly skal delta på øvelsen, men seks Bell-helikoptre fra 339 skvadronen på Bardufoss vil delta.

Foto: Erik Drabløs/Forsvaret. I 2008 signerte generalinspektør for hæren Robert Mood og den svenske arméinspektøren Berndt Grundevik en avtale om bilateralt samarbeid.

Les mer om det sikkerhetspolitiske klimaet som ligger som bakgrunn for øvelsen her.

Publisert: 11.03.2019