Storøvelsen Northern Wind i Sverige

I november skrev Folk og Forsvar om storøvelsen Northern Wind som fant sted i Sverige i mars. Hele Brigade Nord var i Nord-Sverige for å delta på øvelsen som startet den 18. mars. Det er flere grunner til at øvelsen er spesiell.

Av Victoria Ramm Henriksen

Brigade nord tok også med seg soldater fra US Marines og britiske Royal Marines til Sverige. I tillegg til utstyr, var det til sammen ca. 5 500 norske, amerikanske og britiske soldater som skulle fraktes over grensen. For å få logistikken i orden hadde Den norske hæren derfor sett seg nødt til å ta i bruk personell fra hær-reserven. Selve troppeforflytningen startet første uken i mars og er i seg selv en omfattende operasjon. De britiske soldatene fra Royal Marines har siden januar drevet vintertrening i Indre Troms, og på selveste valentinsdagen fikk de besøk av britiske prins Harry. Det kongelige besøket var arrangert for å markere at britiske styrker har trent på vinterstid i Målselv i 50 år. Øvelse Clockwork ble første gang arrangert i 1969, og er svært viktig for både Storbritannia og Norge.

Foto: Marius Brustad/Forsvaret. HKH prins Harry besøkte Bardufoss flystasjon og det britiske helikopterdetasjementet Clockwork for å feire og markere det 50 år lange samarbeidet. Britene overrekker også i den anledning en Sea King på pidestall til Luftforsvaret.

Totalt hadde øvelsen rundt 10 000 deltagere og forgikk i området rundt Norrbotten i Nord-Sverige. For Brigade Nord er øvelsen en fin mulighet til å få trent sammen med allierte styrker. Finske og svenske styrker deltok også på øvelsen, som altså ikke er en NATO-øvelse, som videre er med på å styrke samarbeidet med våre naboland. En av grunnene til at øvelsen er spesiell er at dette var første gang Sverige har hatt besøk av så mange utenlandske soldater i forbindelse med en øvelse, og det var også første gang hele den norske Brigade Nord ble sendt til utlandet for å delta på en øvelse. Tidligere har både svenske og finske styrker deltatt på storøvelser i Norge, som for eksempel under vinterøvelsen «Cold Response» og fjorårets NATO-øvelse «Trident Juncture», mens norske styrker aldri før har deltatt på tilsvarende øvelser, med så stor andel utenlandske deltagere, i Sverige.

Foto: Anette Ask/Forsvaret. Bildet viser svenske soldater i Norge under øvelse Cold Response 2016.

Selve feltdelen av øvelsen forgikk i perioden 18.-27. mars og en annen grunn til at øvelsen er spesiell er at denne feltdelen ikke var «skriptet», den var altså ikke planlagt på forhånd. Dette gjorde øvelsen mer realistisk for de deltagende soldatene. Scenarioet var forholdsvis enkelt: Den norske brigaden skulle angripe svenskene fra nord-øst og skulle stoppes av en brigade bestående av svenske og finske soldater, før de ankom et område på høyde med Luleå-Boden. Hvordan det skulle skje var imidlertid ikke planlagt. Strategiske og taktiske valg var på forhånd ukjent for de stridende partene. Dette er gjort fordi man ønsker en større realisme og dynamikk. 6 000 av deltagerne skulle også utrustes med simulator-vester som registrerte geografiske forflytninger, samt skudd og treff. De deltagende soldatene fikk derfor også trent sine enkeltmannsferdigheter på en troverdig måte, da vesten gir beskjed til brukeren om han eller hun er truffet eller skadet. Simulator-systemet har vært brukt rutinemessige i mange år, men aldri før har det vært brukt i en øvelse av denne størrelsen.

I tillegg til å øve landstyrkene skulle også svenskene ha en flyvåpen-øvelse. Det svenske luftforsvaret skulle da understøtte den norske brigaden og dette var en viktig samtrening. Ingen norske kampfly deltok på øvelsen, men seks Bell-helikoptre fra 339 skvadronen på Bardufoss deltok.

Foto: Erik Drabløs/Forsvaret. I 2008 signerte generalinspektør for hæren Robert Mood og den svenske arméinspektøren Berndt Grundevik en avtale om bilateralt samarbeid.

Les mer om det sikkerhetspolitiske klimaet som ligger som bakgrunn for øvelsen her.

Publisert: 11.03.2019
Oppdatert: 28.03.2019
Print Friendly, PDF & Email