Boko Haram

Den brutale terrororganisasjon Boko Haram er ansvarlige for over 30 000 drepte på litt over ett tiår.

Av Vilde Wetteland Stoa
Oppdatert av Malini Breivega og Vilde Wetteland Stoa

Nigeriansk militærstyrker i kampen mot Boko Haram, 2015. Foto: VOA/Wikimedia Commons. (offentlig eie).

Boko Haram, som tidligere ble omtalt som verdens dødligste terrorgruppe, har flere ganger blitt erklært bekjempet av nigerianske myndigheter. Likevel forsetter gruppa å være en av de mest aktive terrorgruppene i verden. De største angrepene inkluderer FN i Abuja i 2011, kidnappingen av 276 tenåringsjenter i 2014, massakren i 2015 på nesten 2000 sivile i Baga, og angrepet på en nigeriansk militærbase i 2018, som drepte over 100 soldater.

Boko Haram etableres

Boko Haram ble etablert i 2002 nord i Nigeria som en radikal islamistisk sosial bevegelse med Mohammed Yusuf som leder. Han opprettet et religiøst senter med moské og islamsk skole basert på en streng og fundamentalistisk tolkning av Koranen. Mohammed Yusuf mente at britiske kolonister hadde innført og presset gjennom en vestlig og ikke-islamsk livsstil for muslimer. Gruppen tilhører den islamske retningen salafisme, som legger vekt på en bokstavelig tolokning av Koranen og hadith.

Boko Haram har som mål å renske islamsk tro og praksis for ikke-islamske elementer. Over tid utviklet de seg til å bli en jihadistisk terrorgruppe. Navnet Boko Haram har flere betydninger. «Haram» betyr forbudt på arabisk. «Boko» betyr egentlig falskt på det afroasiatiske språket hausa, men ordet brukes til å referere til sekulær vestlig utdanning. En vanlig tolkning av navnet er dermed den løse oversettelsen «vestlig utdanning er synd». 

For å Boko Harams rekrutteringsbase må gruppen sees i sin lokale kontekst. Motstand og forakt for vestlig utdanning har sin bakgrunn i motstand mot de britiske koloniherrene i Nigeria (199-1960). Etter avkoloniseringen har politikere og akademikere fra det i hovedsaklige muslimske nord uttrykket motstand mot vestlig påvirkning. Boko Haram sin ideologi spiller dermed på en lang tradisjon av motstandsbevegelser i Nigeria.

Boko Haram. Foto: Think Defence/ Flickr (CC BY-NC 2.0).

Konfliktutsatte Nigeria

Nigeria er med sine 182 millioner innbyggere Afrikas mest folkerike land, og det åttende mest folkerike landet i verden. Nigeria består av ca. 250 forskjellige etniske grupper og stammer, og selvstendighetstiden har blitt preget av konflikter og vold, grunnet sosioøkonomiske, etniske, religiøse og regionale motsetninger. I hovedsak er gruppene i nord muslimer, mens de i sør er kristne etter at mange konverterte under det britiske kolonistyret.

Nigeria er rikt på olje, som utgjør 20 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), og 65 prosent av inntektene på statsbudsjettet. Likevel kommer rikdommen ikke landets innbyggere til gode, og over halvparten av Nigerias befolkning lever under fattigdomsgrensa(mindre enn 1 USD per dag). Forskjellene mellom rik og fattig har økt siden 2000-tallet, til tross for jevn vekst i BNP i samme periode.

Nigeria er videre gjennomsyret av omfattende korrupsjon. Tilgang på de få offentlige godene som finnes i landet avhenger av kjennskap og kontakter i politiske og offentlige verv. Høy korrupsjon og mye fattigdom har ført til at staten har lite legitimitet, og militæret og politiet står for omfattende overgrep på befolkningen.

I Nord-Nigeria, det område der Boko Haram stammer fra, er situasjonen særlig vanskelig for store deler av befolkningen. Over 70 prosent lever i fattigdom, mens tallet «kun» er på 27 prosent i sør. Analfabetisme er videre betydelig utbredt i Nord-Nigeria, og arbeidsledigheten i nord er 40 prosent høyere enn i sør. Den økonomiske spilte en betydelig rolle for oppblomstringen av Boko Haram.

Fra misjonerende til terrorisme

Boko Haram er en tilpasningsdyktig organisasjon. Gruppa var i startfasen misjonerende, og vant oppslutning gjennom å gi unge menn preget av fattigdom, misnøye og arbeidsledighet tilgang på penger og våpen. Den islamske skolen ble etter hvert benyttet til å rekruttere jihadister. Gruppas virksomhet var mer eller mindre fredelig de syv første årene, til tross for endel konfrontasjoner med politiet.

Regjeringen ignorerte gjentatte ganger advarsler om organisasjonens stadig bevegelse i en mer militant og ekstremistisk retning, frem til 2009. Da ble Yusuf tatt til fange av militære styrker, og sammen med om lag 700 mennesker mistenkt for å være Boko Haram-medlemmer, ble han skutt og drept.

Denne hendelsen ble et vendepunkt for ekstremistgruppa. Boko Haram gjenoppstod året etter, og Yusufs tidligere nestkommanderende, Abubakar Shekau, overtok lederrollen. Gruppen stormet fengslet i Maiduguri og frisatte flere hundrede fanger, mange av dem Boko Haram-medlemmer. Gruppa startet lansering av en rekke angrep som var langt mer sofistikerte enn deres tidligere offensiver.

I flere år har Boko Haram vært en av de dødeligste terrorgruppene i verden. De kjemper for å styrte regjeringen i Nigeria, og opprette islamske stater, og fremmer en versjon av islam som gjør det forbudt for muslimer å engasjere seg i noen politisk eller sosial aktivitet forbundet med vestlig samfunn og tankegang. Dette inkluderer stemmegivning ved valg og å ta en sekulær utdanning, men også «vestlige klær» som skjorter og bukser er strengt forbudt.

Boko Haram anser den nigerianske staten som styrt av feiltroende. Gruppa angriper både myndighetene og lokalt muslimsk lederskap, i hovedsak i nordlige deler av landet. Nåløyet for å oppfattes som rettroende er ekstremt lite, og rundt 90 prosent av terrorgruppas ofre har vært «vantroende» muslimer.

Bilbombe på Terminus-markedet i byen Jos (Nigeria), 20. mai 2014. Bomben, som var utplassert av Boko Haram, skal ha drept minst 46 personer. Foto: AFP PHOTO / STR / Flickr. (CC BY. 2.0).

Forbrytelser mot menneskeheten

FNs sikkerhetsråd har fordømt Boko Harams handlinger flere ganger. De har imidlertid valgt å holde seg utenfor konfliktene i Nigeria. Dette skyldes at de primært har sett på konflikten en intern borgerkrig.

Gruppen er anklaget for å ha utført grove krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. I følge The Council of Foreign Affairs (2018) er antallet på hvor mange mennesker Boko Haram har drept siden 2011 veldig usikre, med beregninger mellom 20 000 og 40 000. I årene 2014 og 2015 ble det drept flest.

FN estimerer at mer en 30 000 mennesker blitt drept som følge av Boko Haram det siste tiåret, og tre millioner mennesker har blitt fordrevet fra sine hjem i Nigeria. Videre skal så mange som 26 millioner mennesker i området rundt Chad-elven er påvirket av Boko Haram, og ytterligere 2.6 millioner er fordrevne i dette området.

Lenge kunne Boko Haram herje under radaren fra det internasjonale samfunnet. Våren 2014 ble imidlertid verdens øyne rettet mot terrorgruppen fra Nigeria, da de kidnappet de såkalte Chibok-jentene, 276 skolejenter fra Chibok i Nigeria. Dette var langt ifra første gang Boko Haram benyttet seg av kidnappinger. FN rapporterte i 2016 at mellom 2 000 og 7000 jenter og kvinner er bortført av ekstremistgruppa.

Kidnappingen av Chibok-jentene satt igang en omfattende kampanje i sosiale medier med emneknaggen #bringbackourgirls. Målet var å legge press på myndigheter, gi kunnskap om situasjonen i Nigeria og bekjempe Boko Haram. Flere verdenskjente personer deltok, blant annet USAs daværende førstedame, Michelle Obama (bilde). Foto: The White House/Twitter/Wikimedia Commons (offentlig eie).

Aktivitet i regionen

Området Boko Haram kontrollerer i Nord-Nigeria har blitt betraktelig redusert, og de militære styrkene har sikret landsbyer Boko Haram tidligere har styrt. Boko Haram har blitt drevet dypt inn i de nigerianske skoger nord i landet. I desember 2015 hevdet presidenten at Boko Haram teknisk sett var beseiret. Dette har dessverre vist seg å ikke være tilfellet. Til tross for å ha blitt presset ut av mesteparten av deres tidligere kontrollerte områder i Nord-Nigeria, er gruppa fortsatt aktive og gjennomfører terrorangrep i større eller mindre omfang.

Boko Haram utgjør en stor trussel mot freden og stabiliteten Nigeria, men urolighetene har også gitt en spillover effekt på større deler av Afrika. Gruppen har i flere år utført angrep i området rund Tsjad-innsjøen, særlig i nabolandet Kamerun. Klimaendringer med tørke og vannmangel i Tsjad-innsjøen har eskalert fattigdom og vold i området. Boko Haram har utnyttet dette til rekruttering. Desperate innbyggere blir lovet lån og andre belønninger mot å rekruttere seg til terrorgruppa. Gruppa er også kjent for kidnapping av gutter og unge menn og benytte dem som barnesoldater.

Nigeria har i flere år samarbeide med styrker fra naboland. Innenfor regionen har Kamerun, Tsjad og Niger satt inn flere tusen tropper for å hjelpe til med å bekjempe Boko Haram. Denne militære intervensjonen, kalt Multinational Joint Task Force (MNJTF), drives gjennom Den afrikanske union (AU) og støttes økonomisk av EU.

Lederskifte i Nigeria og fornyet kraft

I 2015 ble Muhammadu Buhari valgt som president i Nigeria. Siden det har staten gjenvunnet kontroll over et territorium som lenge har vært kontrollert av Boko Haram. Dette har ført til at Buhari ved flere anledninger har erklært Boko Haram overvunnet. Terrorgruppa har trukket seg tilbake til Sambiaskogen og har skiftet taktikk til mer tradisjonell geriljaaktivitet.

Tilbaketrekkingen ser imidlertid ikke ut til å ha dempet gruppens aktivitet, da terrorangrepene og kidnappingene fortsetter. Senest den 2. august 2020 ble minst 16 personer drept i Kamerun. Angrepet var rettet mot en flyktningleir. Dette følger ekstremistgruppens strategi med å utvidet sin militære kampanje ved å øke angrepene i nabostatene Kamerun, Niger og Tsjad. Metodene er brutale, og man har sett flere eksempler på selvmordsangrep på offentlige folkerike områder som markeder og moskeer.

Det er tydelig at årsakene for gruppas eksistens må fjernes for virkelig å kunne ta knekken på Boko Haram. Så lenge korrupsjonen, fattigdommen og ulikhetene mellom nord og sør er gjeldene, vil ekstreme grupperinger få spillerom i Nigeria. Her ligger Nigerias store utfordring fremover.   

Publisert: 5. april 2019
Oppdatert: 22. september 2020

Print Friendly, PDF & Email