Samfunnssikkerhet og beredskap

«Uten mat og drikke»

Norsk politi i fredsoperasjoner