Internasjonale organisasjoner

Norge kjemper om en plass i Sikkerhetsrådet

 

Europarådet
Menneskerettigheter, fred og sikkerhet

Hva vet du om NATO?