Forsvaret

Hæren sendes til Sverige

På innsiden av Trident Juncture 2018

Trident Juncture 2018