Aktuelle artikler

Forsvars- og sikkerhetspolitikk er et felt som er lite statisk og særlig i konflikter kan mye skje på en uke, for ikke å snakke om bare én dag. Lærebøker og trykte publikasjoner kan fort være utdaterte, og vi publiserer derfor artikler som redigeres og endres i takt med utviklingen. Her kan du finne alt fra lengre artikler om dagsaktuelle konflikter, via litt kortere saker om interessante enkelthendelser, til informasjon om, og oppdateringer fra, de største sikkerhetspolitiske organisasjonene FN, NATO, EU og OSSE. Vi har samlet artiklene etter tema, slik at det skal være lett å finne frem til det som interesserer deg aller mest.

Sikkerhetspolitiske utfordringer

internasjonale organisasjoner

Samfunnssikkerhet og beredskap

Forsvaret

Nordområdene

Europa

USA

Midtøsten

Asia

Afrika

Nord- og Sør-Amerika
Print Friendly, PDF & Email