Studietur Svalbard

studietur Svalbard

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Folk og Forsvars studietur til Svalbard gir en unik mulighet til å besøke denne regionen og få delta på et omfattende program som vil gi et innblikk i både kultur, historie, sikkerhets- og samfunnsutfordringer i nord. Deltakerne får også en unik mulighet til å sette seg inn Kystvaktens viktige rolle og oppgaver, da vi får være med på deler av et tokt. Kanskje blir det også en liten stopp på Bjørnøya?

Turen starter med et variert foredragsprogram i Longyearbyen, med besøk hos Sysselmannen, lokalstyret, Universitetssenteret (UNIS) og andre viktige aktører. Her får man vite mer om øygruppas spennende historie, hvordan lokalsamfunnet er bygget opp, utfordringene med å bo i sivilisasjonens ytterkant, og beredskapen man har mot både isbjørn, vær og naturkrefter. Ferden tilbake til fastlandet vil vanligvis være ombord på Kystvakten. I løpet av toktet får gruppen foredrag om blant annet Kystvaktens oppgaver og utfordringer, jurisdiksjon i norske havområder, kriminalitet, fiske, forurensning, og Kystvaktens erfaringer fra tidligere konflikter. Underveis må også deltakerne selv bidra, gjennom å ta ansvar for små miniseminarer som vi holder på rundgang. Temaene tilpasses sammensetningen av den aktuelle deltakergruppen. Vi er imidlertid med på deler av et ordinært tokt med Kystvakten, og må alltid ta forbehold om at oppgaver som må løses dukker opp underveis. Av og til kan det åpnes for å delta på ulike aktiviteter, og det kan også bli stopp og i landstigning på blant annet Bjørnøya.

Gruppen består vanligvis av ca 15 personer med fra forskjellige relevante miljøer.  For nærmere opplysninger om studietur til Svalbard, ta gjerne kontakt med oss på tlf 22 98 83 60 eller post@folkogforsvar.no.

Vil du vite mer om hva du kan oppleve på Folk og Forsvars studietur til Svalbard?

Les reisebrev fra fjorårets tur her

 

Print Friendly, PDF & Email