Støtte til skoleklasser

Skoleklasser som skal reise på studietur til utlandet, der deler av eller hele programmet har et sikkerhets- og forsvarspolitisk innhold, kan søke Folk og Forsvar om økonomisk støtte. Vanligvis er denne støtten beregnet til 100 kr pr elev og maksimalt 10 000 kr per skole.

Under den pågående korona-epidemien er de aller fleste skoleturer til utlandet avlyst. Vi vil derfor tilby skoleklasser som arrangerer studietur innenlands med et program relatert til forsvars- og sikkerhetspolitikk en støtte på kr 1000-1500 per klasse, avhengig av reiseavstand.

Forutsetningen for økonomisk støtte

Forutsetningen for økonomisk støtte til studieturer er som regel at Folk og Forsvar kan holde et spesialtilpasset foredrag (ca. 1-3 skoletimer) for deltakerne, relatert til turens innhold. Foredraget vil ikke innebære noen kostnad for skolene.

For å få støtte, må det sendes inn en skriftlig søknad på mail post@folkogforsvar.no, der det redegjøres for turens innhold og ønsket utbytte for elevene, samt antall elever. I tillegg trenger vi program for turen, kontonummer støtten skal utbetales til, samt deltakerliste*.

De fleste skoleklasser som mottar støtte fra oss er ungdomsskoler som reiser til Polen eller Tyskland for å besøke konsentrasjonsleirene og lære mer om Den andre verdenskrig og Holocaust. Folk og Forsvar har imidlertid også støttet andre studieturer, til blant annet London, Brussel, Normandie og Genève, og levert tilpassede foredrag i forkant.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 98 83 60, eller e-post post@folkogforsvar.no dersom det er noen spørsmål knyttet til denne støtteordningen. Ungdomsskoler som skal reise til Polen eller Tyskland, kan også ta direkte kontakt med informasjonskonsulent Tor A. Sandli på telefon 400 40 856 eller e-post tor@folkogforsvar.no.

*Les mer om vår personvernpolitikk her.

Print Friendly, PDF & Email