Seminarer

seminarer

Har du lyst til å lære mer om sikkerhetspolitikk? Folk og Forsvar arrangerer årlig rundt 30 seminarer ulike steder i landet, der formålet er å gi deltakerne dypere innsikt i aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske tema. Seminarene strekker seg vanligvis over en hel skoledag fra 08:45 til 14:15, og er gratis og åpne for alle. På programmet står en grunnleggende gjennom gang av sikkerhet og beredskap, fra utfordringer og aktører her hjemme til de store konfliktlinjene ute i verden. Vi ser på hvordan konflikter kan oppstå, hvordan utviklingen har vært siden Den andre verdenskrig, og hvordan verdenssamfunnet, gjennom stormakter og de viktigste internasjonale organisasjonene forsøker å involvere seg. Sikkerhetspolitikk i dag er imidlertid et vidt begrep. Derfor berører vi også temaer som menneskerettigheter, falske nyheter og ikke minst setter vi søkelys på en spesifikk konflikt som preger nyhetsbildet.

Deltakerne vil hovedsakelig være elever fra videregående skoler, samt representanter fra noen av våre rundt 60 landsomfattende medlemsorganisasjoner, Forsvaret, stats- og fylkesforvaltningen og nærliggende kommuner og institusjoner med tilknytning til totalforsvaret.

Se om du finner et sted i nærheten av deg, og meld deg på!

Skoleelever kan også få dekket reiseutgifter til seminarstedet, dersom det er benyttet billigst reisealternativ, og utgiftene overskrider de vanlige takstene til og fra skolen.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf 22 98 83 60 eller post@folkogforsvar.no, dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

 

Vurderer du å dra på seminar? Her er noen tilbakemeldinger fra tidligere deltagere:

  • "Svært god kompetanse hos foredragsholdere. Det er motiverende å høre på" (Fylkesmann)
  • "Veldig flinke og kunnskapsrike foredragsholdere. Imponert!"
  • "Veldig bra at dere tok med hefter som vi kan ta med oss fra seminaret, det er veldig hjelpsomt som elev når temaet er så relevant for pensum!"
  • "Formidler informasjonen på en klar og tydelig måte, som er lett å forstå."
  • "Gode foredragsholdere og spennende tematikker. Passer ypperlig til elever i videgående skole, dere legger det på et nivå som er forståelig for elevene." (Lærer)
  • "Foredragsholderne var veldig flinke, og det var tydelig at de hadde god kunnskap om temaene. De svarte godt og utfyllende på spørsmål stilt av publikum. Temaene ble godt fortalt og gjennomgått. Ordbruken var enkel å forstå."
Print Friendly, PDF & Email