Rollespill

Spillet

Folk og Forsvars rollespill, «Fred og Konflikt», søker å gi deltakerne en større forståelse for hvordan konflikter og andre sikkerhetspolitiske utfordringer oppstår i en kompleks verden, og hvor vanskelig det kan være å løse dem. Spillet foregår i en fiktiv verden bestående av åtte land, der spillerne inntar roller som statsminister, utenriksminister og finansminister. I løpet av spillet stilles deltakerne overfor en rekke kriser og konflikter som skal løses gjennom samarbeid og forhandlinger. Spillet søker å avspeile den virkelige verdens sikkerhetspolitiske utfordringer og problemstillinger; politiske, etniske og religiøse kriser, nasjonalisme, proteksjonisme, miljøhensyn kontra miljø- og ressursutnyttelse, naturkatastrofer, stormaktsfordeler og opprustning. Konflikter oppstår ofte mellom land som har ulikt utgangspunkt, styresett og interesser, noe som også gjenspeiles i spillet. Spillet søker å gi deltakerne forståelse for at kriseløsning primært foregår ved hjelp av økonomisk og diplomatiske virkemidler.

Spillet søker å gi deltakerne kjennskap til blant annet:
- Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?
- Ulike sikkerhetspolitiske virkemidler
- Hvordan sikkerhetspolitikk og den mer generelle utenrikspolitikken henger sammen med nasjonal politikk og nasjonale hensyn

Folk og Forsvar står for den praktiske gjennomføringen, og stiller med egne instruktører. Spillet passer best for skoleklasser og grupper på over 20 personer, men kan også tilpasses etter behov. Normalt tar spillet mellom 2-4 timer, avhengig av hvor mye tid man har til rådighet. Spillet behøver ingen forberedelser og kan i hovedsak tilpasses alle kunnskapsnivåer. Dersom det er ønskelig kan spillet gjerne suppleres med tilpassede foredrag. Det er helt kostnadsfritt å få besøk av Folk og Forsvar.

For mer informasjon og bestilling, ta gjerne kontakt med oss på tlf 22 98 83 60 eller post@folkogforsvar.no.

Print Friendly, PDF & Email