Foredrag

Foredrag i fred og konfilkter

Folk og Forsvar stiller gjerne med foredragsholdere som holder relevante foredrag om ulike forsvars- og sikkerhetspolitiske tema. I tillegg til et bredt repertoar av standardtema, kan Folk og Forsvar også skreddersy et opplegg både med tanke på tema, vinkling og målgruppe. For skoleverket leverer vi pensumrelevant og fordypende foredrag for både ungdomsskoler og videregående trinn. På forespørsel besøker Folk og Forsvar også gjerne organisasjoner og institusjoner, både i arbeidstiden og på ettermiddag eller kveld.

Eksempler på slike foredrag er:

  • Konflikter i ulike deler av verden, for eksempel Midtøsten
  • Situasjoner i enkeltland, som for eksempel Kina eller Russland
  • Internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN, NATO eller EU
  • Internasjonal politikk, om for eksempel makt og internasjonalt samarbeid
  • Tematiske foredrag, om for eksempel pandemier, terrorisme eller menneskerettigheter
  • Den 2.verdenskrig og krigsforbrytelsene, som utfyller undervisningen i samfunnsfag på 9.trinn
  • Den kalde krigen - Ny kald krig? som utfyller undervisningen i samfunnsfag på 10.trinn og VGS

Foredragenes varighet kan tilpasses etter behov, og for skoleverket kan vi også tilby sikkerhetspolitiske temadager med flere foredrag. Temadager kan med fordel kombineres med Folk og Forsvars rollespill. Vi dekker hele landet, og alle besøk fra Folk og Forsvar er kostnadsfrie.

For mer informasjon og bestilling av foredrag, ta gjerne kontakt med oss på tlf 22 98 83 60 eller post@folkogforsvar.no.

 

Print Friendly, PDF & Email