Aktiviteter

Folk og Forsvar søker å oppfylle sitt samfunnsoppdrag ved å samle og formidle nøytral informasjon om forsvars- og sikkerhetspolitikken i Norge, Europa og verden. Formidlingen foregår blant annet gjennom dagsseminarer, spesialbestilte foredrag eller temadager og rollespillet «Fred og Konflikt». Vi dekker hele landet, og besøk fra Folk og Forsvar er kostnadsfritt. I tillegg arrangerer Folk og Forsvar jevnlig studieturer og kan gi økonomisk støtte til skoleklasser som reiser på studieturer med relevant innhold. På de neste sidene kan du lese mer om våre aktiviteter.

Print Friendly, PDF & Email