Julehilsen fra Generalsekretæren

Da går også året 2018 mot slutten. Her hjemme har høsten vært preget av stor-øvelsen Trident Juncture, der 50 000 deltagere fra 31 nasjoner har vært involvert. Her fikk hele kommandokjeden testet seg, og det var også et stort innslag av sivile kapasiteter innen totalforsvaret som deltok i øvelsen. Ute i verden har særlig forholdet mellom Nord-Korea og USA opptatt mange. Fra en isfront og twitterkrig ved årets begynnelse, har forholdet bedret seg betraktelig underveis i året. Hva som kommer ut av reelle nedrustningsplaner gjenstår imidlertid å se. Det interne politiske dramaet i USA opptar også mange. Russlands eventuelle innblanding i president Trumps valgkampanje, og nå sist i mellomvalget i november setter sinnene i kok. Russland har også satt sitt preg på Midtøsten i året som har gått, gjennom et stadig tettere forhold til de regionale stormaktene Tyrkia og Iran og sin fortsatte støtte til regimet i Syria. En rekke jordskjelv, voldsomme branner og andre naturkatastrofer har satt krisehåndteringsberedskapen på prøve i en rekke land. Her hjemme ga DSB nylig ut en brosjyre til alle husstander, om hvordan hver av oss bør forberede oss om krisen skulle ramme her hjemme.

Vi i Folk og Forsvar har hatt et aktivt år. Rundt om i landet har det vært arrangert 30 dagsseminarer, for engasjerte deltakere. I vårsemesteret snakket vi særlig om samfunnssikkerhet, beredskap og forsvar, aktører og konflikter i verdenssamfunnet, cybersikkerhet og terror og radikalisering i Europa. I høstsemesteret gjorde vi en liten omlegging av dagsprogrammet, og gikk over til flere, men kortere, temabolker. Da ble også nye temaer, som menneskerettigheter, fake news og påvirkningskampanjer en del av programmet, i tillegg til Høstens konflikt, der vi valgte å fokusere på Nord-Korea. Vi besøker også en rekke skoler med spesialtilpassede opplegg. I år har totalt 7 346 elever fordelt på 98 videregående, folkehøyskoler og ungdomsskoler hatt foredrag og fagdager med Folk og Forsvars foredragsholdere. Foredragsholderne våre har også besøkt 25 lag og foreninger i løpet av 2018, vi har vært medarrangører på fem seminarer om Trident Juncture og ett om europeisk sikkerhetspolitisk samarbeid. To av Forsvarets skoler og avdelinger har også hatt foredrag fra Folk og Forsvar. I tillegg til foredrag tilbyr vi et rollespill om fred og konflikt, som også er et populært arrangement. I år har vi holdt 56 slike rollespill. De fleste gruppene er klasser fra videregående skoler, men vi har også holdt det for organisasjoner og politiske ungdomspartier. Totalt har vi truffet i underkant av 12 000 deltakere på våre arrangementer i år.

I juni var vi vertskap for den årlige nordiske konferansen, og kunne ønske våre søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark velkommen til Trondheim og Midt-Norge. Programmet var omfattende, og inkluderte blant annet besøk på MEB Frigård, Værnes og Ørland hovedflystasjon. Det var mange gode diskusjoner underveis, bl.a. om de nordiske totalforsvarskonseptene og militært samarbeid i Norden. Som vanlig har det også vært arrangert ulike studieturer i året som har gått.  Startskuddet gikk i august, med den årlige studieturen til Svalbard. Etter en rekke interessante møter i Longyearbyen, gikk turen ned mot fastlandet om bord KV Svalbard, der vi i tillegg til å arrangere egne miniseminarer fikk et godt innblikk i Kystvaktens viktige arbeidsoppgaver. I september hadde vi en studietur til Litauen, der ferden startet i Palanga, med besøk på det norske rederiet Hoegh og Independence-terminalen. Videre gikk turen til LTU Air Force Air base i Šiauliai, og NATO Enhanced Forward Presence i Rukla, før den endte opp i hovedstaden Vilnius, med den norske ambassaden og NATOs Energy Security Center of Excellence på programmet. I oktober gikk den tradisjonelle studieturen til Brussel og Mons, med fokus NATO og EU. Her fikk deltakerne også for første gang bese det nye hovedkvarteret til NATO.

Vi er glade for å ha truffet så mange av dere på våre arrangementer gjennom året, og håper å se enda flere av dere i 2019! Du finner en oversikt over planlagte dagsseminarer neste år i dette nyhetsbrevet. Er du interessert i studieturer, anbefaler vi deg også å følge oss på Facebook og Twitter, der informasjonen kommer etter hvert som datoer klarlegges. Og – har du lyst på besøk og foredrag for din skole, organisasjon eller annen gruppe, er det bare å ta kontakt.

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en riktig god og fredfylt jul! Måtte den bli akkurat slik hver enkelt av dere ønsker seg!

På vegne av alle oss i Folk og Forsvar,

Monica K. Mattsson Kämpe

Generalsekretær

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *