Meningsmålinger 2017

Meningsmålinger 2017

NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR

Folk og Forsvar publiserer hvert år en meningsmåling med spørsmål om folks forhold til Forsvaret og til deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU. Nytt av i år er at målingen også inkluderte spørsmål om holdningen til norsk forsvarsindustri. Årets måling ble holdt av Opinion i august.

Høy oppslutning om Forsvaret

Ni av ti nordmenn (89%) er positive til å ha et militært forsvar. Denne andelen har vært stigende de siste årene, og er den høyeste siden 2008. Alle politiske partier har et klart flertall som mener dette, høyest er KrF med 98% og lavest er Rødt med 66%.

Åtte av ti ønsker å beholde verneplikten, også dette er en økende andel de siste årene. Åtte av ti mener også at vi burde forsvare oss militært, dersom Norge skulle bli angrepet, og tre av fire er også selv villige til å bidra med å utføre de oppgaver de er i stand til.

Inntrykket av Forsvaret er derimot noe lavere. Kun 37% mener Norge har et Forsvar med god kvalitet, og 49% av de spurte mener at forsvarsbudsjettet er for lite.

Internasjonalt samarbeid

Nesten tre av fire (73%) mener at medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet. Oppslutningen er høyere blant menn (79%) enn kvinner (67%). Venstres velgere er mest positive til NATO (90%), mens skepsisen er størst hos Rødt (32%). Syv av ti mener også at Norge bør delta i NATO-operasjoner som har et FN-mandat. Skepsisen er noe større til bidrag til EUs sivile eller militære operasjoner, der 44% av de spurte er helt eller delvis enige i at Norge bør delta.

Holdning til norsk forsvarsindustri

For første gang er det inkludert spørsmål om norsk forsvarsindustri i denne målingen. Syv av ti synes det er viktig å ha en nasjonal forsvarsindustri i Norge. Velgere fra Høyre og FrP lå høyest, med 86%, mens SV og MDG lå lavest med 28%. Av bedrifter innen forsvarsindustrien hadde flest hørt om Kongsberggruppen.

Meningsmålingen kan lastes ned i sin helhet her og ved eventuell gjengivelse bes det om å referere til Folk og Forsvar.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *