Temadager

 

Ungdom er en viktig målgruppe for Folk og Forsvars informasjonsarbeid. 
Vi tilbyr temadager for skoleklasser innenfor en forsvars- og sikkerhetspolitisk kontekst.

En rekke temaer kan være aktuelle, for eksempel:

- Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
- Forsvaret i samfunnet
- Totalforsvaret
- Vår sivile beredskap
- 2. verdenskrig og Den kalde krigen
- Internasjonale organisasjoner som NATO, FN, OSSE og EU
- Globalisering
- Aktuelle konflikter: Ukraina, Boko Haram, Sudan, Irak og Syria m.fl.

For avtale om temadag ta kontakt med Folk og Forsvar. Vi kommer til deres skole og avholder temadag, eller klassen kan komme til Folk og Forsvar.

Se også tilbud om Freds- og Konfliktspillet.

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema