Temadager

 

Ungdom er en viktig målgruppe for Folk og Forsvars informasjonsarbeid. 
Vi tilbyr temadager for skoleklasser innenfor en forsvars- og sikkerhetspolitisk kontekst.

En rekke temaer kan være aktuelle, for eksempel:

- Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
- Forsvaret i samfunnet
- Totalforsvaret
- Vår sivile beredskap
- 2. verdenskrig og Den kalde krigen
- Internasjonale organisasjoner som NATO, FN, OSSE og EU
- Globalisering
- Aktuelle konflikter: Ukraina, Boko Haram, Sudan, Irak og Syria m.fl.

For avtale om temadag ta kontakt med Folk og Forsvar. Vi kommer til deres skole og avholder temadag, eller klassen kan komme til Folk og Forsvar.

Se også tilbud om Freds- og Konfliktspillet.

Siste artikler
Det har vært aktivt og innholdsrikt år så langt! Vi...
Folk og Forsvar planlegger studietur til Litauen den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema