Temadager

 

Ungdom er en viktig målgruppe for Folk og Forsvars informasjonsarbeid. 
Vi tilbyr temadager for skoleklasser innenfor en forsvars- og sikkerhetspolitisk kontekst.

En rekke temaer kan være aktuelle, for eksempel:

- Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
- Forsvaret i samfunnet
- Totalforsvaret
- Vår sivile beredskap
- 2. verdenskrig og Den kalde krigen
- Internasjonale organisasjoner som NATO, FN, OSSE og EU
- Globalisering
- Aktuelle konflikter: Ukraina, Boko Haram, Sudan, Irak og Syria m.fl.

For avtale om temadag ta kontakt med Folk og Forsvar. Vi kommer til deres skole og avholder temadag, eller klassen kan komme til Folk og Forsvar.

Se også tilbud om Freds- og Konfliktspillet.

Siste artikler
Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold....
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema