Rollespill

Fred- og konfliktspillet

Folk og Forsvar har i fellesskap med samarbeidspartnere utviklet et rollespill til undervisning om fred og konflikter. Elevene blir delt inn i forskjellige nasjoner med ulike kulturelle, religiøse, økonomiske og ressursmessige rammebetingelser å forholde seg til. Hver enkelt «nasjon» bekler så ulike roller som utenriksminister, finansminister og statsminister.


Deltagernes oppgaver blir deretter å reagere på og ta stilling til de andre nasjonenes utspill og handlinger, i tillegg til uforutsette utfordringer som presenteres underveis.
Gjennom spillets gang får elevene blant annet kjennskap til: 

- Hvordan oppstår konflikter? 
- Hvordan løses konflikter?
- Sikkerhetspolitiske virkemidler 
- Nasjonale og internasjonale organisasjoner og organers rolle i konfliktforebygging og fredsbevaring. 
- Hvordan sikkerhetspolitikk og den mer generelle utenrikspolitikken henger sammen med nasjonal politikk og  nasjonale hensyn. 

Folk og Forsvar står for den praktiske gjennomføringen, og stiller med egne instruktører til rollespillet. Fred- og konfliktspillet tar 2-5 timer avhengig av hvor mye tid skolen har til rådighet. I tillegg kan det suppleres med tilpassede foredrag om for eksempel sikkerhetspolitikk i en globalisert verden. Det er helt kostnadsfritt for skoler og organisasjoner å få besøk av Folk og Forsvar.

 

alt

 

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema