Spillet

Utforsk "vår verden", Folk og Forsvars rollespill. Prøv deg som statsminister, utenriksminister eller finansminister. Hvordan ville DU styrt et land om du fikk muligheten?

Folk og Forsvar har i fellesskap med samarbeidspartnere utviklet et rollespill til undervisning om fred og konflikter. Elevene blir delt inn i forskjellige nasjoner med ulike kulturelle, religiøse, økonomiske og ressursmessige rammebetingelser å forholde seg til. Hver enkelt «nasjon» bekler så ulike roller som utenriksminister, finansminister og statsminister.


Deltagernes oppgaver blir deretter å reagere og ta stilling til de andre nasjonenes utspill og handlinger, i tillegg til uforutsette utfordringer som presenteres underveis.

 


 


Gjennom spillets gang får elevene blant annet kjennskap til: 

- Hvordan oppstår konflikter? 
- Hvordan løses konflikter?
- Sikkerhetspolitiske virkemidler 
- Nasjonale og internasjonale organisasjoner og organers rolle i konfliktforebygging og fredsbevaring. 
- Hvordan sikkerhetspolitikk og den mer generelle utenrikspolitikken henger sammen med nasjonal politikk og  nasjonale hensyn. 

Folk og Forsvar står for den praktiske gjennomføringen, og stiller med egne instruktører til rollespillet. Fred- og konfliktspillet tar 2-5 timer avhengig av hvor mye tid skolen har til rådighet. I tillegg kan det suppleres med tilpassede foredrag om for eksempel sikkerhetspolitikk i en globalisert verden. Det er helt kostnadsfritt for skoler og organisasjoner å få besøk av Folk og Forsvar.

Siste artikler
Det har vært aktivt og innholdsrikt år så langt! Vi...
Folk og Forsvar planlegger studietur til Litauen den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema