Seminarer

Folk og Forsvar arrangerer over 30 dagsseminarer i året. Vi dekker de største byene i landet og arrangementet er gratis.

Folk og Forsvar arrangerer ca. 15 sikkerhetspolitiske seminarer hvert halvår. Hensikten med seminaret er gjennom foredrag, spørsmålsstillinger og diskusjoner å belyse enkelte vesentlige sider ved vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. En tar videre sikte på å øke deltakernes kjennskap til vårt militære forsvar og vårt sivile beredskap.

De sikkerhetspolitiske seminarene går over en dag, med start kl. 0900 og avslutning ca. kl. 1400. Seminarene tilbys ikke med overnatting, da deltakerne bør komme fra området i rimelig nærhet til seminarstedet.

Deltakerne vil hovedsakelig komme fra de videregående skoler og ungdomsorganisasjoner i området, representanter fra noen av våre 60 landsomfattende medlemsorganisasjoner, Forsvaret, stats- og fylkesforvaltningen og nærliggende kommuner og institusjoner med tilknytning til totalforsvaret.

Vi ser gjerne at en ved uttak av deltakere får en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Ved overtegning vil en ta med de som først har tegnet seg.

Folk og Forsvar sørger for lunsj under seminaret.

Påmelding av deltakere (navn, adresse) skjer via telefon, telefaks elle e-post helst tre uker før seminarstart, men vi tar imot påmelding så langt det er ledige plasser. Program med deltakerliste vil så bli sendt deltakerne direkte.

Eksempel på seminarprogram
Sikkerhetspolitikk - Norge, Europa og verden
 

Kl. 08:45 Registrering 
Kl. 09:00 Konferansestart - hva er Folk og Forsvar
Kl. 0910 Samfunnssikkerhet - forsvar og beredskap
Kl. 1000 Pause 
Kl. 1015 Verdenssamfunnet - europeisk sikkerhetspolitikk i en globalisert verden
Kl. 1115 Lunsjbuffet
Kl. 1200 Cybersikkerhet - utfordringer i en digital tidsalder
Kl. 1245  Pause med kaffe og te 
Kl. 1300 Terror, ekstremisme og radikalisering - hva skjer i Europa?
Kl. 1345 Evaluering og quiz
Kl. 1410 Seminarslutt
 
Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer, under - og etter hvert foredrag

Se seminarprogram for halvåret.

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema