Publikasjoner

Folk og Forsvars kontaktblad kommer fra og med 2018 ut to ganger i året. I tillegg produserer vi temahefter, plakater, og et sikkerhetspolitisk leksikon. Alt er gratis.

Folk og Forsvar utgir temahefter og plakater om aktuelle emner. Kontaktbladet Folk og Forsvar gis ut to ganger i året, med et opplag på cirka 11 000 eksemplarer. Temaer som behandles er forsvarspolitiske-, sikkerhetspolitiske- og utenrikspolitiske spørsmål.

Vårt sikkerhetspolitiske leksikon er også tilgjengelig for bestilling. I tillegg har vi et utvalg publikasjoner fra andre organisasjoner og utgivere til distribusjon.

Materiellet sendes ut helt kostnadsfritt, og bestilles her.

Siste artikler
Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold....
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema