Publikasjoner

Folk og Forsvars kontaktblad kommer 3 ganger i året. I tillegg produserer vi temahefter, plakater, og et sikkerhetspolitisk leksikon. Alt er gratis.

Folk og Forsvar utgir plakater og temahefter om aktuelle emner. Kontaktbladet Folk og Forsvar gis ut 3 ganger i året, med et opplag på cirka 11 000 eksemplarer. Temaer som behandles er forsvarspolitiske-, sikkerhetspolitiske- og utenrikspolitiske spørsmål.

Vårt sikkerhetspolitiske leksikon er også tilgjengelig for bestilling. I tillegg har vi et utvalg publikasjoner fra andre organisasjoner og utgivere til distribusjon.

Materiellet sendes ut helt kostandsfritt, og bestilles her.

Siste artikler
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Årets tredje nummer av kontaktbladet.
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema