Publikasjoner

Folk og Forsvars kontaktblad kommer fra og med 2018 ut to ganger i året. I tillegg produserer vi temahefter, plakater, og et sikkerhetspolitisk leksikon. Alt er gratis.

Folk og Forsvar utgir temahefter og plakater om aktuelle emner. Kontaktbladet Folk og Forsvar gis ut to ganger i året, med et opplag på cirka 11 000 eksemplarer. Temaer som behandles er forsvarspolitiske-, sikkerhetspolitiske- og utenrikspolitiske spørsmål.

Vårt sikkerhetspolitiske leksikon er også tilgjengelig for bestilling. I tillegg har vi et utvalg publikasjoner fra andre organisasjoner og utgivere til distribusjon.

Materiellet sendes ut helt kostnadsfritt, og bestilles her.

Siste artikler
Det har vært aktivt og innholdsrikt år så langt! Vi...
Folk og Forsvar planlegger studietur til Litauen den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema