Folk og Forsvar

Folk og Forsvar driver informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vi arrangerer konferanser og temadager. Ungdom er en prioritert målgruppe.

Folk og Forsvar arrangerer over 30 konferanser pr. år, der deltakerne kommer fra våre medlemsorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, forsvaret og videregående skoler. Interessen for våre temadager og konferanser er stor, og vi treffer opp mot 14 000 deltakere pr. år. Vi bidrar også på en rekke temadager hos både militære og sivile skoler. I 2017 besøkte vi 193 sivile skoler, både med rent faglige foredrag og med vårt rollespill

Temadager for skoleklasser holdes innenfor det meste innen forsvars- og sikkerhetspolitikk. Både konferansene, rollespillet og temadagene er kostnadsfrie for skolene. Vi holder også foredrag for våre medlemsorganisasjoner.

Folk og Forsvar arrangerer selv flere studieturer hvert år, blant annet til USA, Svalbard, Wien og Brussel, og gir økonomisk og praktisk støtte til grupper, skoler og organisasjoner som reiser på egen hånd. Vi  støtter også turer til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. I tillegg arrangeres det spesielle studiereiser til steder med en aktuell sikkerhetspolitisk relevans, som for eksempel Ukraina, Balkan, Kina og Russland. 

Folk og Forsvar utgir plakater og temahefter om aktuelle emner. Kontaktbladet Folk og Forsvar gis ut 2 ganger i året, med et opplag på cirka 10 000 eksemplarer. Temaer som behandles er forsvarspolitiske, sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske spørsmål. Vårt sikkerhetspolitiske leksikon er også tilgjengelig for bestilling. I tillegg har vi et utvalg publikasjoner fra andre organisasjoner og utgivere til distribusjon. Materiellet sendes ut helt kostandsfritt, og bestilles her.

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema