Foredrag

Folk og Forsvar arrangerer temadager og tilbyr foredrag om Den 2. verdenskrig, om Den kalde krigen og om tiden etter. Foredrag om andre sikkerhetspolitiske emner kan avtales.

Folk og Forsvar kan så langt ressursene rekker være behjelpelig med foredragsholdere om relevante emner til organisasjoner, skoler, institusjoner etc.

 
Eksempler på slike foredrag er:
- Konflikter i ulike deler av verden, som for eksempel Midtøsten
- Situasjonen i enkeltland, som for eksempel Kina eller Russland
- Organisasjoner, som for eksempel FN, NATO eller EU
 
 
Tjenesten er gratis og forespørsler kan sendes til post@folkogforsvar.no
Siste artikler
Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold....
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema