Foredrag

Folk og Forsvar arrangerer temadager og tilbyr foredrag om Den 2. verdenskrig, om Den kalde krigen og om tiden etter. Foredrag om andre sikkerhetspolitiske emner kan avtales.

Folk og Forsvar kan så langt ressursene rekker være behjelpelig med foredragsholdere om relevante emner til organisasjoner, skoler, institusjoner etc.

 
Eksempler på slike foredrag er:
- Konflikter i ulike deler av verden, som for eksempel Midtøsten
- Situasjonen i enkeltland, som for eksempel Kina eller Russland
- Organisasjoner, som for eksempel FN, NATO eller EU
 
 
Tjenesten er gratis og forespørsler kan sendes til post@folkogforsvar.no
Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema