Kontaktblad 3-2010

3-2010 Naboer i sameksistens

De nordiske land står hverandre nært, i første rekke geografisk og kulturelt, men med visse nyanser også politisk og ideologisk. Det har derfor tradisjonelt vært stor tverrpolitisk enighet om innhold og profil i det nordiske samarbeidet. I tillegg ser Regjeringen nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover. Det er i nord at vi opplever den mest rivende utvikling i våre nærområder. Det handler om vår evne til å videreføre tradisjonen med ansvarlige ressursforvaltning, gjenkjennelig suverenitetshevdelse og nært samarbeid med naboer, partnere og allierte. dette nummeret setter  fokus på Norge og naboene våre, samtidig som vi tar avstikkere til andre steder i verden.

HANDLEKURV
Ja, jeg vil abonnere på Kontaktbladet
Send inn
Sender inn info...
Siste artikler
Folk og Forsvar planlegger studietur til Litauen den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema