Kontaktblad 2-2010

2-2010 Miljø - sikkerhetspolitikk i vår tid

Det utvidede sikkerhetsbegrepet innebærer en rekke trusler. Blant disse er også miljøutfordringene. Vi får mer kunnskap om effekten av ulike utslipp, stråling og annen forurensing. Både folkehelse og matvaresikkerhet påvirkes. Kamp om knappe ressurser er allerede i dag en viktig kilde til konflikt. I lengre perspektiv ser også klimaet ut til å endre seg, og med det kanskje også hele den sikkerhetspolitiske verdenssituasjonen. Dette nummeret søker å sette fokus på en del av emnene innen klima, miljø og sikkerhet.

HANDLEKURV
Ja, jeg vil abonnere på Kontaktbladet
Send inn
Sender inn info...
Siste artikler
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Reisebrev fra studietur til Svalbard
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema