Meningsmålinger 2014

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Folk og Forsvar har gjennom mange år bestilt to årlige meningsmålinger om det norske folks forhold til Forsvaret og deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU. Resultatet av målingene benyttes av forskere, foredragsholdere og media. Da målingene har foregått over mange år, med de samme spørsmålene, gir de en verdifull bakgrunn for å bedømme utviklingen i holdningene i det norske samfunnet.


 

Opinion har i mai 2014 utført den årlige meningsmålingen for Folk og Forsvar om Forsvaret.

Meningsmålingen kan lastes ned i sin helhet og ved eventuell gjengivelse bes det om å referere til Folk og Forsvar.

Meningsmåling om Forsvaret våren 2014

Siste artikler

Årets femte nummer av Folk og Forsvars Kontaktblad...

Årets fjerde nummer av Folk og Forsvars Kontaktblad...

Årets tredje nummer av Folk og Forsvars Kontaktblad...

Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema