Wien

Folk og Forsvar arrangerer årlig studietur til Wien, Østerrike og Bratislava, Slovakia. Studieturen tar sikte på å øke kunnskapen om Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSSE), FN-organisasjonene IAEA og UNODC, samt politiske forhold i Østerrike og Slovakia. Les mer om OSSE: http://www.osce.org/

Programmet omfatter besøk og orienteringer på den norske OSSE-delegasjonen og Den norske ambassaden i Wien, besøk/orienteringer på OSSEs hovedkvarter i Hofburg, omvisning på FNs hovedkvarter i Wien og besøk/orienteringer ved Den norske ambassaden i Bratislava.

Gruppen vil bestå av ca 15 personer, sammensatt fra ulike organisasjoner/miljøer. Deltakergruppen settes sammen etter en kortfattet «søknad», der man forteller litt om egen bakgrunn og interesse for å delta på turen, til mail: mkm@folkogforsvar.no. For nærmere opplysninger om studietur til Wien, kontakt post@folkogforsvar.no.

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema