Studietur til Svalbard

Folk og Forsvar arrangerer studietur til Svalbard den 20. – 26. august 2018

 

Programmet omfatter et møteprogram i Longyearbyen, som tentativt inkluderer besøk og orienteringer hos Sysselmannen, Store Norske, Longyearbyen lokalstyre, Norsk Polarinstitutt og UNIS, samt en sightseeing i Longyearbyen og omegn. Deretter går vi om bord et av Kystvaktens fartøy, og er med dem på deler av et ordinært tokt i Svalbardområdet og deretter ned mot fastlandet. Dette gir en unik mulighet til sette seg inn i Kystvaktens arbeid. Hvis vær og tidsskjema tillater det, vil det kunne bli stopp i Ny Ålesund og på Bjørnøya. Om bord vil det også arrangeres uformelle miniseminarer, der vi trekker på medbrakte krefter og diskuterer aktuelle temaer.

Det er svært begrenset med plasser. Vi arrangerer turen sammen med den norske Atlanterhavskomite, og disponerer kun 5 - 6 plasser hver. Egenandel vil være kr 7 500,-. Dette inkluderer fly Oslo-Longyearbyen og Tromsø (evt Bodø)-Oslo, 1 natt på hotell i Longyearbyen, øvrige netter i delt lugar om bord i Kystvakten, samt de fleste måltider og aktiviteter som beskrevet i programmet. Aktuelle kandidater bes sende en kortfattet søknad der en forteller litt om egen bakgrunn og interesse til generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe, mkm@folkogforsvar.no innen 6. april.

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerer studietur til Svalbard den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold....
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema