Sommerhilsen

Det har vært aktivt og innholdsrikt år så langt! Vi vil gjerne benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god sommer, og fortelle litt om hvordan vi har arbeidet.

Da er første halvår av 2018 straks lagt bak oss, og det har vært aktivt og innholdsrikt år så langt! Vi vil gjerne benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god sommer, og fortelle litt om hvordan vi har arbeidet så langt i år. Rundt 6 500 personer har deltatt på en av våre rundt 140 aktiviteter i første halvår. Ungdom er en prioritert målgruppe for Folk og Forsvars informasjonsarbeid, og drøyt 5 000 av deltakerne på våre arrangement hittil i år, er elever i videregående eller ungdomsskoler.. Elever på videregående skole får ofte foredrag om sikkerhetspolitikk og aktuelle konfliktområder. I år har bl.a. Korea og Israel/Palestina vært etterspurt, siden de jo har dominert nyhetsbildet. Vi har også opplegg for temaer som cybersikkerhet og terrorisme. En annen populær aktivitet er rollespillet Fred og konflikt, der deltakerne selv skal være styre et land, og må forhandle seg fram til løsninger på ulike problemstillinger som dukker opp underveis i spillet. Elever på ungdomsskolene tar som regel kontakt i forbindelse med studieturer til de tidligere konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. Vi kan tilby pensumrelevante foredrag om 1. og 2. verdenskrig, samt Den kalde krigen.  Det er også mulig å søke noen kroner i støtte til reisekassa.

Folk og Forsvars medlemsorganisasjoner blir, sammen med de videregående skolene, invitert til dagsseminarer rundt om i landet. En god blanding av ungdom og voksne gir ofte en god dynamikk til seminarene. Hovedtyngden er imidlertid også her ungdommen. For mange voksne kan det være vanskelig å ta seg fri på dagtid, så vi stiller også med foredrag på kveldstid og i helger til ulike lokalavdelinger til våre drøyt 60 organisasjoner, samt andre foreninger, Rotary-klubber etc.

I slutten av mai var Folk og Forsvar ansvarlig for årets nordiske konferanse, og våre gjester fra Sverige, Finland og Danmark fikk noen fine dager i Trøndelag, med fokus på nordisk forsvarssamarbeid, samarbeidet med USA og besøk på bl.a. Ørlandet og Værnes. 

Vi er også stolte av å ha lansert en oppdatert utgave av Folk og Forsvars sikkerhetspolitiske leksikon. Leksikonet kan bestilles gratis fra oss, og kommer også til å bli sendt til alle landets videregående skoler i løpet av sommeren. Folk og Forsvars informasjonsmateriell er populært, og så langt i år er ca 5 200 eksemplarer av temahefter, leksikon og ulikt materiell sendt ut etter bestilling, eller distribuert ved de ulike aktivitetene. I tillegg kommer bladet vårt, som nå er redusert til to utgaver i året. Det sendes ut til ca 6 000 abonnenter, og resten av opplaget distribueres på ulike aktiviteter.

Vi kommer til å ha redusert bemanning på kontoret i juli måned, men til høsten braker det løs igjen, med studieturer og nye seminarer. I løpet av høsten vil vi også lansere våre nye websider.

Håper du følger oss videre – og i mellomtiden, ha en riktig god sommer!

 

Monica K. Mattsson Kämpe

Generalsekretær

Siste artikler
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Reisebrev fra studietur til Svalbard
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema