Tettere bånd mellom Ukraina og NATO

Ett steg nærmere diskusjoner om ukrainsk NATO-medlemskap.

Generalsekretær Jens Stoltenberg og den ukrainske presidenten Petro Poroshenko hadde mange godord å si om hverandre i forbindelse med et møte i NATO-Ukraina-kommisjonen tidligere denne måneden. Stoltenberg roste det gjensidige fordelsaktige forholdet mellom partene og trakk spesielt fram Ukrainas militære innsats i ulike NATO-operasjoner som særs verdifullt. Poroshenko understreket at NATO-medlemskap fortsatt er et langsiktig mål for Ukraina og at de har foreslått å starte diskusjoner med NATO om en handlingsplan. Denne planen vil legge rammene for hva landet må foreta seg for å en gang i fremtiden oppfylle de kravene som er satt for å kunne bli medlem i alliansen. Stoltenberg gjorde det klart at NATO ønsker Ukrainas forslag om fremtidige diskusjoner velkommen.

Et sentralt tema i forbindelse med disse fremtidige diskusjonene var imidlertid situasjonen innad i Ukraina. Stoltenberg gjentok på den felles pressekonferansen at NATO støtter fullt opp om Ukrainas selvstendighet og fordømmer anneksjonen av Krim, samt oppfordret russiske styrker til å trekke seg ut av de østlige delene av landet. Grensekonflikten står stadig i veien for NATO-medlemskap ettersom nye medlemmer er nødt til å få slutt på internasjonale konflikter på fredelig vis før de kan bli med i alliansen.

Det ble i tillegg informert om at NATO utstyrer den ukrainske regjeringen med maskin- og programvare for at de skal kunne forsvare seg bedre mot cyberangrep. Ukraina har nylig blitt rammet av en rekke omfattende angrep, senest en massiv infiltrasjon den 27. juni i år som angrep datamaskiner over hele landet. Kiev har anklaget russiske myndigheter for å stå bak cyberangrepet, noe Kreml nekter.

Blant den ukrainske befolkningen er støtten til NATO-medlemskap større enn noen gang. I en meningsmåling gjennomført av the Democratic Initiatives Foundation i juni i år svarte 69 prosent av befolkningen at de var for medlemskap. Les mer om forholdet mellom NATO og Ukraina her.

Foto: Sergei Supinsky/AFP

Siste artikler
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema